Close
Type at least 1 character to search
Back to top

ANIMATIE EN SOCIAAL ECONOMISCHE PROBLEMATIEK

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. Aan ons de vraag om met een toepasselijke animatie te komen waarbij deze doelstellingen helder overgebracht kunnen worden.

De opdrachtgever is ECP / platform voor Informatie Samenleving. Wij hebben de animatie gemaakt in opdracht van de boerenjongens. RenderRebels was daarin verantwoordelijk voor het schrijven van het script, het bepalen van de visuele stijl de montage het opnemen van de voice-over de muziek en de geluids effecten. Samen met de boerenjongens kwamen waren we het er over eens om een fietsfabriek als voorbeeld te nemen. Die hebben te maken met veel verschillende toeleveranciers en leveren een mooi eindproduct op wat via verschillende kanalen verkocht en doorverkocht wordt. Al deze stappen in het proces zijn gebaat bij een standaardisering van onderdelen en diensten zoals de videoanimatie duidelijk in beeld brengt.

Jaar

2016