Animatie

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

ANIMATIE EN LATEN ZIEN WAT ER NIET (MEER) IS

Deze video laat door middel van live-action beelden gecombineerd met animatie/graphics zien wat er in vijf jaar tijd is gerealiseerd om de dijken te versterken tussen Capelle en Moordrecht. Gedurende de renovatiewerkzaamheden zijn er door de aannemer en het waterschap een aantal een aantal innovatieve oplossingen bedacht. Pas achteraf was er behoefte deze innovaties die al moeilijk in beeld te brengen waren ook daadwerkelijk in een video te vangen.

Daarom was ons advies te kiezen voor een live action-video van de huidige situatie. Door middel van overlay-animaties konden de innovatieve oplossingen schematisch worden verbeeld en werd inzichtelijk wat er nu gebeurd “onder het gras”. Deze oplossing was meer dan toereikend voor de opdrachtgever en een succes bij de doelgroep. De video wordt ook nu nog ingezet bij presentaties waar dit project als voorbeeld en gidsproject dient voor de innovative technieken die hier zijn toegepast.

Opnames video:
Edwin Heighton

Jaar: 2017
Buro: Hoogheemraadschap Scheiland en Krimpenerwaard ZW3
Opdracht: Sondra Hill, Brenda Duncan, William Chapman