RenderRebels RenderRebels

Smart Industry

ANIMATIE EN SOCIAAL ECONOMISCHE PROBLEMATIEK

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan. Aan ons de vraag om met een toepasselijke animatie te komen waarbij deze doelstellingen helder overgebracht kunnen worden.

De opdrachtgever is ECP / platform voor Informatie Samenleving. Wij hebben de animatie gemaakt in opdracht van de boerenjongens. RenderRebels was daarin verantwoordelijk voor het schrijven van het script, het bepalen van de visuele stijl de montage het opnemen van de voice-over de muziek en de geluids effecten. Samen met de boerenjongens kwamen waren we het er over eens om een fietsfabriek als voorbeeld te nemen. Die hebben te maken met veel verschillende toeleveranciers en leveren een mooi eindproduct op wat via verschillende kanalen verkocht en doorverkocht wordt. Al deze stappen in het proces zijn gebaat bij een standaardisering van onderdelen en diensten zoals de videoanimatie duidelijk in beeld brengt.

RR_logo_stars_kl
Opdrachtgever:
Smart Industry
In opdracht van:
De boerenjongens
Productie:
Renderrebels
RR_logo_smartindustry
RR_logo_stars_kl2

KARAKTERANIMATIES

Wanneer het gaat over het creeeren van een visuele stijl beginnen we meestal met de karakters. De menselijke of dierlijke figuren en hoe die zich bewegen, gedragen en wat ze allemaal moeten kunnen. Dit voorbeeld van ons werk is een geslaagd voorbeeld van goede karakteranimaties. Het krakter past bij het ‘merk’ is veelzijdig en draagt genoeg emotionele uitdrukkingskracht, zonder cartonesk te worden.
Soms lijkt de ontwikkeling van een stijl best langszaam te gaan. Telkens maar weer een nieuwe versie van een mannetje of vrouwtje, maar als animator heb je veel aan je karakterontwikkeling. Je denkt na over context en puzzelt een eigen krakterschets letterijk en figuurlijk aan elkaar.

Share Project :